Xcutiva i Norge

I Norge kører væksten i overhalingsbanen. Men selv om vi er broderfolk og geografiske naboer, så er der store forskelle på både mentalitet og måden at drive virksomhed på.

Xcutiva indgår i et tæt samarbejde med JOKON AS i Stavanger. JOKON AS har et fintmasket kontaktnet og en kæmpe berøringsflade, som betyder, at vi kan hjælpe dig og din virksomhed effektivt ind på det norske marked.

Vi hjælper dig med at planlægge og gennemføre din strategi i Norge. Vi afdækker og skaber kontakt til de rigtige markeder og aktører, lige som vi kan hjælpe med at skaffe de nødvendige tilladelser, godkendelser og eventuelle støttemuligheder.

Planlægger du at etablere virksomhed i Norge kan vi afdække mulighederne, og vi giver ikke slip, før projektet er i drift.

I kraft af vores samarbejde med JOKON AS tilbyder vi også at hjælpe norske virksomheder med introduktion på det danske marked.

 

Ultimate Web